Trứng Cá Tầm Beluga

  • (Sản Phẩm của Việt Nam)
  • Ướp muối , đóng hộp thiếc
  • Trọng lượng 300gram/hộp .
Danh mục: