Browse Wishlist
12376833_1731610417073497_3270196117376776445_n
15267989_1878724405695430_768156177306741157_n
Fuji Humberger
16730353_1919655484935655_2605640530422691657_n
fUJI bEEF
Fuji Bittet -Beef-2
Fuji steak cookeds1-500×500

Thịt Bò Bittet Fuji

 

  • Thịt Bò Bít Tết Fuji là thịt bò cao cấp được lấy từ thịt thăn lưng, phần mềm & ngon nhất của con bò (một con bò trọng lượng 300kg chỉ có khoảng 10kg thăn lưng). Thịt bò bít tết Fuji rất thích hợp để sử dụng trong các bữa ăn tại nhà, các buổi hội họp tiệc tùng, dành cho mọi đối tượng từ trẻ em đến người lớn tuổi do độ mềm, ngon & ngậy của thịt. Mức độ ngon nhất khi nướng hoặc áp chảo làm Bít tết.
  • Size : 200gr – 250gr – 300gr – 400gr – 450gr – 500gr 
  • Giá : Liên hệ
Danh mục: