14184386_1319334534751001_834505592971044587_n(1)
roasted-turkey-legs

SMOKED CHICKEN DRUM STEAK- ĐÙI GÀ HUN KHÓI

150,000 

Danh mục: