14184386_1319334534751001_834505592971044587_n(1)
roasted-turkey-legs

SMOKED CHICKEN DRUM STEAK- ĐÙI GÀ HUN KHÓI

Liên hệ: 0902 56 77 93

Danh mục: