Pluma – thịt thăn lưng trước

  • Gói 500g – 1kg
Danh mục: