Pluma – thịt thăn lưng trước

  • Khay 250g -350g
Danh mục: