LÊ NAM PHI

Lê Nam Phi thơm và ngọt. Bạn có thể ăn lê cả vỏ.