HỘP QUÀ WAGYU 5

  • 01 kg thịt Bò WAGYU (Thăn ngọai Bò Nhật A4)
  • 01 Chai Rượu Sake vẩy vàng
  • Giá liên hệ: 0902 567 793
Danh mục: