HỘP QUÀ WAGYU 4

  • 01 kg thịt Bò WAGYU (Thăn ngọai Bò Nhật Bản A4)
  • 01 kg xúc xích Nhật Bản
  • Giá liên hệ: 0902 567 793
Danh mục: