HỘP QUÀ WAGYU 2

  • 0.5 kg thịt Bò WAGYU (Thăn ngọai Bò Nhật Bản A4)
  • Giá liên hệ: 0902 567 793
Danh mục: