Untitled22 (1)
5890370f_wholeshortribs11-11001-1

Frozen bone in beef Short Ribs (Choice) – Sườn bò Mỹ có xương ĐL

Liên hệ: 0902 567 793

Danh mục: