French rack – thịt xương cốt lếch

  • Khay 225g – 320g
Danh mục: