CAM MỸ

Cam vàng Navel của Úc thơm, ngọt và không hạt