Cá tuyết bông

Frozen  Green Land – Anh Quốc

Là  loài  cá  độc  đáo  và  có  nguồn  gốc  từ  các  vùng biển  cực  Bắc  Đại  Tây Dương. Cá  tuyết luôn   là  loài  được  đánh  bắt chính  và  nó  là  nguồn gốc của sự phát triển của  tân thế giới.  Sản phẩm cá Không đầu , không bụng.

Giá: Liên hệ

Danh mục: