Cá tuyết bông

550,000 

(Lingcod ) Frozen  Green Land – Anh Quốc

Là  loài  cá  độc  đáo  và  có  nguồn  gốc  từ  các  vùng biển  cực  Bắc  Đại  Tây Dương  . Cá  tuyết luôn   là  loài  được  đánh  bắt chính  và  nó  là  nguồn gốc của sự phát triển của  tân thế giới.  Sản phẩm cá Không đầu , không bụng .

Danh mục: