4800-Leg-bone-in-Chump-on-Shank-tipped_LR-900×900
4820-Leg-bone-in-chump-off_LR-900×900
dui-cuu-co-xuong-item1-1496759076

AUST. HALAL LAMB LEG BONELESS – Đùi Cừu Úc Có Xương

Liên hệ: 0902 56 77 93