images
Beef-Chuck-Poster_924x1300

AUST. Chilled boneless Beef Tenderloin – Thăn nội bò không xương ướp lạnh

650,000 

Thăn Nội  Bò Úc A  Size 1,8 Kg UP

Danh mục: